Plastik Sanayi

Pvc Sondaj Techiz Boruları

Pvc Temiz Su Boruları

Pvc Dalgıç KoLon Boruları

HDPE 100 içme ve Tarımsal Sulama Boruları

Koruge Boruları Ve Ek Parçaları

Mandallı Yağmurlama Boruları Ve Ek Parça

Plastik Sondaj Boruları

PVC 125 mm- 330 mm Kadar Sondaj Techiz Boruları
Sondaj boruları, filtreli (yarıklı) ve düz (kapalı) olmak üzere 2 tipte imal edilmektedir. Filtreli borular geçirimli tabakada, düz borular ise geçirimsiz tabakada kullanılır. 125mm – 330mm sondaj techiz boruları, en son teknolojiye sahip makinalarla muflu sistemde üretilir. Filtre yarıkları çerçeve boru eksenine dik ve 2mm genişliktedir. Boruların bir ucu dişi, diğer ucu erkek olmak üzere trapez diş mevcut olup güvenli ve kolay bağlantı sağlar.
Kullanım Klavuzu

PRESMAK PVC 125 mm-330 mm KADAR SONDAJ TECHİZ BORULARI
KULLANIM KILAVUZU – TEKNİK KATALOG
Sondaj techiz borularının taşınması ve kullanımında uyulması gereken kurallar:

 1. Borular (kapalı – filitreli) taşınırken özellikle diş çekilmiş kısımlar çarpılmamalıdır.
 2. Kullanıma kadar bekleyecek borularda deformasyona karşı tedbir alınmalı, güneş ışınlarından korunmalıdır.
 3. Erkek başlardaki koruyucu kullanım anına kadar çıkarılmamalıdır.
 4. Borular kullanıma geçmeden önce, mutlaka gözden geçirilmelidir.
 5. Kullanılacak pompa çapı boru içi çapına uygun olmalıdır.
 6. Boruların kullanılmasında, kayışlı sıkma anahtarı gibi, uygun aletler kullanılmalıdır.
 7. Düşey milli pompalar veya pompa bağlantıları ile ilgili parçalar kuyu techizat borusuna oturtulmalıdır.
 8. Boruların kuyu içerisinde dik konum alması için merkezleme yayı kullanılmalıdır.
 9. Kuyu borusu seçiminde teknik bilgilerden yararlanılmalıdır.
 10. Boru dişleri iyi tutsun diye yapıştırıcı sürülmemelidir. Yapıştırıcı boruyu eritir ve dişleri bozar.
 11. Boru dişleri kolay girsin diye gres yağı vb. yağlar kullanılmamalıdır.
 12. Boru kuyuya inerken yavaş ilerliyorsa boru içine tabancadan veya kova ile kuyu çamuru doldurulmalı boruya darbe vurulmamalıdır.
 13. Boru kuyuya takılmışsa çakılmamalı geriye çekip tekrar salınmalı boru inmiyorsa kuyu matkapla tekrar taranmalı ve sonra boru tekrar indirilmelidir.
 14. Boru kuyu dibine değdikten sonra en az 10 cm. yukarı çekip askıya alınmalı ve çakılama bitinceye kadar borunun dik durması için askıda tutulmalıdır.
 15. Kuyu ağzında PVC sondaj techiz borusu dışında sac boru yerleştirilip pompa bu boruya oturtulmalıdır. PVC techiz borusuna pompa taşıtılmamalıdır.
 16. Çakıl kürekle devamlı ve techiz borusu çevresince eşit ve düzenli olarak atılmalıdır. Böylece borunun dik durması sağlanır.
 17. Özellikle siltli arazide çakılın köprü yapmamasına dikkat edilmelidir.
 18. Kullanılıncaya kadar bekleyecek borular tahta takoz üzerine alınmalı üstü örtülüp gölgede korunmalıdır.
 19. Kuyuların açılması yer tespitinden boru seçimine kadar olan her kademede bilimsel döküman teknik bilgilerden yararlanılmalıdır.
 20. Boruların istifinde özellikle muflu kısımları üst üstte gelmemesi ve çok adette borunun üst üstte konulmamasına dikkat edilmelidir. Bu, borunun ovalliğini kaybetmesine sebep olacaktır.
 21. Borularımızın 2 yıllık garantisi, kullanım esnasında yukarıda belirtilen hususlara dikkat edildiği taktirde geçerlidir.

Temiz Su Boruları

PVC U 50 mm - 400 mm Kadar Basınçlı Temiz Su Boruları

Plastik PVC Basınçlı temiz su boruları TS 274-e EN 1452-2, DIN 8061,DIN 8062 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Sağlığa uygunluk şartlanma sahip olan basınçlı temiz su boruları toprak altı ve şartlarına dayanacak özelliktedir.

Borular düzgün ve prüzsüz iç yüzeyleri ile tortu bırakmaz.Dolayısıyla bakteri üretmez, koku yapmaz. 50 mm 400mm dış çaplı borular yapıştırma muftlu, geçme muftlu ve 6 metre standart boyda üretilmektedir. 4,6,10,16 atm basıncına dayanıklıdır isteğe bağlı olarak değişik boylarda üretim yapmak mümkündür.4 atm olan borularımız TSE harici olup müşterilerin talebine göre imal edilmektedir.

Kullanım Klavuzu
Teknik Katalog – Kullanım Klavuzu

1. Borular taşınırken özellikle muf kısımlara zarar verilmemelidir.
2. Tahta takoz üzerine bekletilmeli ve üstü örtülüp güneş ışınlarından korunmalıdır.
3. Boruların istifinde özellikle muflu kısımları üst üstte gelmemesi ve çok adette borunun üst üstte konulmamasına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bu borunun ovalliğini kaybetmesine sebep olur.
4. Borulardan geçmeden önce, mutlaka gözden geçirilmelidir.
5. Boruların kullanılmasında boru ve ekleme parçalarının elastometrik sızdırmazlık contalarıyla döşenmesi tavsiye edilir.
6. PRESMAK Plastik Basınçlı geçme muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatlıkla geçecek şekille üretmektedir. Ekleme yapılırken lastik conta mufun içindir bulunan yuvasına yerleştirilmelidir.
7. Boru ucuna uygun kaydırırcı madde sürüldükten sonra boru başındaki mufun içine yerleştirilip onu bir çap ve muf derinliği için değişebilir şekilde hafifçe döndürülerek ve bir ahşap blok ve levye kullanarak yavaşça açılır kadar iterek bağlantı yapılır.
8. Kaydırıcı madde olarak lastik contanın özellikleri göz önünde bulunururularak sıvı sabun kullanılmalıdır.
9. Boru kolay girsin diye gres yağı vb. yağlar kullanılmıyor.
10. Borularımız 2 yıl garantili olup olmadığını belirtir.

PVC U Basınçlı Boruların Eklenme ve Döşenmesi

PVC Basınçlı ve diğer parçalar diğer özelliklerin boru ve ek parçalarına göre daha hafif olduklarından tüm arazi kullanılır. PVC U basınçlı boru hatlarının uzun süreli performansları işçiliğin döşenmesi kullanılan boru ve ek malzemelerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

Yeraltı Döşeme

Boru ve ekleme parçalarının elastomerik sızdırmazlık contalarıyla döşenmesi tavsiye edilir. Presmak Plastik Basınçlı geçme muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatlıkla geçecek şekille üretilmektedir. Ekleme yapılırken lastik conta mufun bölümünde yapılan buluna yuvasına yerleştirilir. Boru ucuna uygun kaydırırcı madde sürüldükten sonra boru başındaki mufun içine yerleştirilip onu bir çap ve muf derinliği için değişebilir şekilde hafifçe döndürülerek ve bir ahşap blok ve levye kullanarak yavaşça aşağı kadar iterek bağlantı yapılır. Kaydırıcı madde olarak lastik contanın özellikleri göz önünde bulunururularak sıvı sabun kullanılmalıdır.

Boruların döşenmesi için bor uçlarına giriş istikametinin akış akışıyla birlikte aynı olması tavsiye edilen bir bakın. Boruları iç yüzeyleri döşeme ve ekleme içindir temiz tutulmalıdır. Çalışma alanının ve her bir çalışma periyodunun tamamlanmasında yüzey sularının ve yabancı cisimlerin boru içine girmesini öneririz için boru kapatılması.

Boru çapına 40 cm eklemek için hesaplanır. Keskin malzemeler, köseler ve taşlar bırakılsın. Gerekirse en az 0,1 m. Yükseklikte dışarıdan getirilecek uygun yatak malzemesi tabana serilmelidir. Kullanılacak dolgu ve yataklama malzemesi kaya parçaları, keskin ve sivri taşlar, çakmak taşı, kil toprakları tebeşir ve donmuş toprak gibi sert parçalar içermemelidir. Kalın kum, çakıl ve toprak ihtiva etmeyen malzemeler dolgu ve yataklama için uygundur. Düzenlemek malzeme hendeğe doldurulurken katlar halinde yerleştirilmelidir.

Boru çapının yarısına kadar elle yan dolgular yapılır ve ayakla sıkıştırılır. Daha sonra borunun üst kısmında örtecek şekilde dolgu yapılır ayakla tekrar sıkıştırılır. 150 mm yüksekliğine kadar tekrar malzeme doldurulur ve borunun üstüne gelmeyecek şekilde yanlardan makine ile yapılır. Dolgunun kalan kısmı için gerekli malzemeleri yerleştirilir ve 250 mm yükseklikten fazla doldurulmadan tekrar makineyle yapılır.

Boru üzerinde 300 mm yükseklikten önce direkt düzeltme yapılmıyor. 250 mm.ye kadar olanlar için tasarlanmış için ayakla ezerek içindir veya yan taraflara bastırmayla kullanabilirsiniz metotları yeterli bir şekilde sağlamak için uygun bir yoldur. 150 mm lik yükseklikte oluşturulacak katlardan sonra 150 mm.den az olmayacak şekilde bir üst sıkıştırılmış tabaka oluşturulmamalıdır. Asla betonla örtülmemelidir. Tavsiye edilen en düşük örtü kullanılır 0.9 mm.dir. Ağır trafik şartlarında aralarında ve yerel iklim şartlarında göre donma tehlikesi olan kesimlerde bu yükseklik yeterli olacaktır. Bu koruyucu ilave tedbirler alınmalı ve koruyucu donma etkisinin görülmeyeceği kadar derine gömülecektir.

İç basınçlar nedeniyle iten kuvvetlerine maruz kaldıkları ve bu kuvvetlerin hendek kenarlarına aktarılması için bütün yön değiştirilmelerde, dirseklerde boş (kör) uçlarda, büyük orandaki çap küçülmelerde özel tasarlanan demirli beton bloklar.

Yer Üstüne Döşeme

PVC U boru ekleme parçalarının veya yer döşenmiş servis hatlarının çözücülüğü yapıştırıcı ile yapılan bağlantı metotlarının bağlantılarının gerektiği tavsiye edilir. PVC kaplı zeminler için zemin ve diğer sert zemin kaplamaları bulunmaktadır. Yer üstüne döşenen yapıştırma muflu açıda önce bor geçlerine göre değişen geçme boyları işaretlenerek açılır. Boru ucu yapıştırıcı sürülmüş mufun içine hafif şekilde sürülerek döndürülerek işaret kayboluncaya kadar sokulur. Daha sonra ters yönde hafifçe döndürünek içindir muflu uç aynı hizaya gelinceye kadar geri çekilir.

Boru hattında geçme muflu contalaması için gerekli değildir. Bu durumda çatlayacağından donma teklikesine karşı yalıtılmalıdır. Destek noktalarında kullanılan metal kelepçelerle boru arasına ve flanşlardan kullanılır gerilmeler malzemelerin ihtiyacına göre. Sıcak cisimlerden uzağa döşenecektir.

PVC-U boruların yer altına veya yer üstüne döşenmesi gerilmesiz olmalı, zorlanarak bükümlerden kaşınılması gerekir. Uzun mesafelerde boru hattının zemine uygun olarak yatay düzlemde küçük miktarlarda esnemesi normal karşılanabilir.

İçten Contalı Kolon Boruları

Plastik uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve AR-GE biriminin yapmış olduğu araştırma ve testler sonucunda PVC kolon borusunda içten contalı olarak üretime başlamıştır. Özel ham maddeler ve boru üretimindeki özel sistem ile dayanıklılığı ve yük çekme gücü artıtılmış olan içten contalı plastik kolon boruları artık müşterilerimizin hizmetindedir. İçten contalı kolon boruları firmamızın her zaman şiarı olan yüksek kalite ve titizlikle bünyesindeki laboratuarlarda ve diğer onaylı laboratuarlarda gerekli testleri yapılarak üretimin her aşamasında titizlikle ve gerekli özen gösterilerek tam otomasyonlu bilgisayarlı üretim bantlarında kalite kontrol süreçlerinden geçerek üretilir.

Borularınızın diş sistemi trapez diş olarak üretilmiş olup montajı ve sökümü kolaydır. Borularımızda diş kısmında iki adet o-ring kullanılarak diş hatveleri arasına kum, taş v.b. maddelerin girişi engellenmiştir. O-ring kanalı diş açılan erkek başlı kısmın sonunda bu tip boruların zamanla yüksek gerilimde darbe mukavemeti ve boruların çekme gücü azaldığı için açılmamış, buna karşılık dişi başlı daha kalın ve güçlü olan manşon kısmına açılmıştır. Bu sayede boruların daha yüksek yük çekme kapasitesi sahip olması sağlamıştır.

Kolon Boruları

İçten Contalı Kolon Boruları

 Plastik uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve AR-GE biriminin yapmış olduğu araştırma ve testler sonucunda PVC kolon borusunda içten contalı olarak üretime başlamıştır. Özel ham maddeler ve boru üretimindeki özel sistem ile dayanıklılığı ve yük çekme gücü artıtılmış olan içten contalı plastik kolon boruları artık müşterilerimizin hizmetindedir. PRESMAK içten contalı kolon boruları firmamızın her zaman şiarı olan yüksek kalite ve titizlikle bünyesindeki laboratuarlarda ve diğer onaylı laboratuarlarda gerekli testleri yapılarak üretimin her aşamasında titizlikle ve gerekli özen gösterilerek tam otomasyonlu bilgisayarlı üretim bantlarında kalite kontrol süreçlerinden geçerek üretilip her zaman ve her ürünümüzde olduğu gibi PRESMAK plastik olarak piyasaya sürülmektedir. Borularınızın diş sistemi trapez diş olarak üretilmiş olup montajı ve sökümü kolaydır. Borularımızda diş kısmında iki adet o-ring kullanılarak diş hatveleri arasına kum, taş v.b. maddelerin girişi engellenmiştir. O-ring kanalı diş açılan erkek başlı kısmın sonunda bu tip boruların zamanla yüksek gerilimde darbe mukavemeti ve boruların çekme gücü azaldığı için açılmamış, buna karşılık dişi başlı daha kalın ve güçlü olan manşon kısmına açılmıştır. Bu sayede boruların daha yüksek yük çekme kapasitesi sahip olması sağlamıştır.

Kullanım Klavuzu
İçten Contalı Kolon Borusu Kullanma Talimatı
 • PRESMAK içten contalı kolon borularının montajında yüzeyin temiz ve kuru olması gerekir.
 • Contanın takılı olduğundan emin olunuz.
 • Conta kırık veya zarar görmüş ise değiştiriniz.
 • Gres ve yağ kullanmayınız sadece su kullanınız.
 • Borular birbirine elle veya kayışlı sıkma anahtarı ile monte edilmelidir. Zincir anahtar yada metal malzeme kullanmayınız.
 • Borularımız 250 metre (25 Bar) basınca göre imal edilmiş olup herhangi bir imalat hatasında borularımız Fabrikamızın garantisi altındadır.

HDPE 100 Boruları

Plastik teknolojisinin hızlı gelişimi hammadde üretiminde de önemli gelişmelerin yaşanmasının sağlamıştır.. PE 32, 40 ve 63.ten imal borular yüksek basınç gerektirmeyen sistemlerde başarı ile kullanılır.

Ancak bu malzemeler teknik özellikleri nedeniyle sadece düşük basınç gerektiren sistemlerde kullanılabilme imkanı bulmuştur. Uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda geliştirilen PE 100 ise bugüne kadar geliştirilen yüksek basınca dayanıklı en güçlü PE boru malzemesidir. Aynı işletme basıncında ve çapta PE 100 boruları PE 32, PE 40, PE 63 ve PE 80 borulara göre daha ince et kalınlığına sahiptir.

PE100’ün en büyük avantajı yüksek bir gerilme mukavemetine ve güvenlik katsayısına sahip olmasıdır. Örneğin PE 80 hammaddeden SDR 11 ‘e göre üretilen borunun izin verilen çalışma basıncı 10 bar iken PE100 hammaddeden üretilen borunun çalışma basıncı 16 bardır. Yani PE 100 ile üretilen borular daha düşük et kalınlıkları ile daha yüksek basınçlarda çalışma olanağı sağlar. PE100 ile üretilen borularda ürün kalitesi artarken, % 30’a varan malzeme tasarrufu ve ekonomi sağlanmaktadır.

MASSPIPE, bu üstün özelliklere sahip PE 100 borular güvencesiyle  TSE EN 12201-1 2012 göre üretilmektedir.

PE 1OO BORU AVANTAJLARI

•Elastik yapısı ile depremden etkilenmez. Heyelan bölgelerinde uzamayı sönümler.

•Sıcaklıklar -40 °C’ye düştüğünde de elastik özelliklerini korur.

•Kangal olarak şantiyede kullanılabilir.

•Kimyasallara yüksek dayanım gösterir. Korozyona uğramaz.

•Aşınma dayanımı yüksektir. Delinmez. Ayrıca akışkana molekül geçişi söz konusu olmadığından kanserojen etkisi yoktur.

•İçerideki akışkandan ve dışarıdaki toprak yapısından dolayı korozyon olmaz.

•Yoğunluğu 0,956 gr/cm3 olduğundan çelikten 8 kat hafiftir.

•Kanal dışında birleştirme işlemi yapılıp kanala sonra bırakılabilir. Hafriyat miktarını azaltır.

•Zeminin dereceli olarak hassas kazılmasına ihtiyaç göstermez.

•Nehir, Göl ve deniz geçişlerine çok uygundur.

•Esnek özelliği ile dirsek ihtiyacı olmadan boru çapının 20-35 katı radüs ile dönüş yapabilir.

•Koç darbelerine dayanım gösterir.

•Fiting kullanmadan alın kaynak ile birleştirme yapılabilir

BORU DÖŞEME KURALLARI

PE boruların döşeme kuralları
DIN 19630, DIN 4033, DIN 18300
ve EN 1610 standartlarında belirtilmiştir. Borular kanal dışında kaynatıldıktan sonra kanal içerisine indirilebilir. Burada kanal kazısının dar tutulması önemlidir.

_ Borular hiçbir suretle ezilmemelidir.

_ Nakliye veya stoklama sırasında hasara uğramış olan (sivri uçlu araçlar veya taş benzeri materyallerle zedelenmiş) boruların kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.

_ Kanal içerisinde yeraltı suyu veya yağmur suyu birikintisi kesinlikle olmamalıdır. (Kanalda su birikintisi varsa, pompa yardımı ile su boşaltılmalıdır.)

_ Yapışık olmayan kum, çakıl, karışık taneli karma kum ve çakıl, kanal dolgu malzemesi olarak kullanıma uygundur. (DIN 19630 standardı.)

_ Kanal derinliği asgari olarak 70-80 cm olmalıdır.

_ Kazı toprağı dolguya elverişli ise,

 yataklamaya gerek kalmadan boru doğrudan kanal tabanına yatırılabilir. Kazı toprağı dolguya elverişli değil ise (taşlı, sulu vs) kanal derinliği arttırılmalı ve kuru dolgu malzemesi ile (Ör: kum) yataklama yapılmalıdır.

_ Yapılacak yataklama kalınlığı minimum Al = 100 mm + 1/10 DN olmalıdır. Yataklama malzemesi üzerinden hafif çalışan bir kompaktör yardımı ile % 95 mukavemet sağlanıncaya kadar sıkıştırılmalıdır.

_ Boru yan dolguları A2, 30 cm kalınlıkta dökülerek hafif kompaktör ile
yine % 92 – 95 oranında sıkıştırılmalıdır. Bu işlem her 30 cm’de bir boru üzerini 30 cm geçene kadar devam ettirilmelidir.

_ Boru üzerini A3 = 30 cm geçtikten sonra dolgu işlemi orta güçte kompaktör ile sıkıştırılmak sureti ile tamamlanmalıdır.

KULLANIM YERLERİ

Su taşımacılığı

        Yeraltı ve Yer üstü İçme Suyu Şebekeleri

        Sulama Sistemleri

        Yangın Suyu Sistemleri

        Denizaltı Geçiş Hatları

 

Enerji Dağıtımı

        Doğalgaz ve LPG Sistemleri

        Soğutma Suyu Sistemleri

        Jeotermal Boru Sistemleri

Atık Suların Deşarjı

        Derin Deniz Deşarjları

        Atık su Terfi Hatları

Telekominikasyon Sistemleri

        Kablo Boruları

Diğer Sistemler

        Çöp Sistemleri

BAĞLANTI METODLARI
ALIN KAYNAK METODU

Alın kaynak işlemi sıcak kaynak sınıfı kaynaklardandır. Bu işlem esnasında birleştirilecek boru alın yüzeyleri, ısıtıcı plaka vasıtasıyla kaynak ısısına ulaştırılır. Isıtıcı elemanın uzaklaştırılmasına müteakip boru alın yüzeyleri basınç altında birleştirilir.

1.1. ALIN KAYNAK İŞLEMİNDE KULLANILAN MAKİNA VE EKİPMANLAR

Alın Kaynak işleminde kullanılan makina 4 ana parçadan oluşur.

1- Klamplar: Alın Kaynağı yapılacak polietilen boruları yapılan ayarlar dahilinde sabit olarak tutmaya yarayan aksamlardır. Her alın kaynağı için yeniden ayar gerektirir. Her çap boru için ayrı bir klamp takımı mevcuttur.

2- Traşlama Ünitesi: Boru alın yüzeylerini traşlamaya yarayan
aksamdır. Traşlama sonucu boru alın yüzeyleri düz ve birbirlerine dik hale gelirler. Boru alın yüzeyleri aynı zamanda kaynak işlemini olumsuz olarak etkileyen kir ve oksit tabakasından da temizlenir.

3- Isıtma Ünitesi: Boru alın yüzeylerini istenen değerde ısıtan plaka rezistanslardan oluşan aksamdır.

4- Hidrolik Ünite: Klampları yatay olarak hareket ettiren ve traşlama, ısıtma, birleştirme işlemleri esnasında gerekli olan basıncı sağlayan ünitedir.

1.2. ALIN KAYNAK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMİ

Alın Kaynak işlemine başlamadan önce aşağıda yazılı olan maddeler titizlikle kontrol edilmeli, aksi bir durumda kaynak işlemine başlanmamalıdır.

a- Isıtma ünitesi plakalarının dereceleri kontrol edilmelidir. Üretici firma ya da kataloglara uygun ısı oluşana kadar beklenmelidir. Isıtıcı plaka üzerinde termik, eşit bir ağırlık oluşması için yaklaşık 10 dakika beklenmelidir.

b- Isıtıcı plakanın yüzeyleri, her kaynak işlemi öncesinde temiz, elyafsız kağıt parçası ile temizlenmelidir.

c- Borular kaynak makinasında yatay ve dikey doğrultuda eksenlenmeli ve sabitlenmelidir.

d- Alın yüzeyleri traşlanmış boruların işlem görmüş kaynaklanacak yüzeylerine ellenmemeli ve kirletilmemelidir. Aksi halde yeniden işlem gerektirir.

1.3.ALIN KAYNAK İŞLEMİNİN UYGULANMASI

Alın Kaynağına başlamadan önce, kaynak yapılacak ortamın elverişsiz hava koşullarının (aşırı nem,toz,+5° C nin altındaki ısı v.b.)getireceği etkilerden korunması gerekmektedir.Kaynak bölgesinin çadırlanması,önceden ısıtma, rüzgarın bariyerlenmesi akla ilk gelen yöntemlerdir.Rüzgar, güneş ve nem kaynak bölgesinde düzensiz ısınmaya neden olabilir.Bu da kaynak kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu nedenle kaynak öncesi önlemlerin alınması gereklidir.Burada en önemli özellik kaynakçının eğitimli ve iyi referans sunabiliyor olmasıdır.Genel olarak Ø63mm üzeri çaplarda kullanılması tavsiye edilir.
 Kaynak işlemi yapılacak boruların aynı tür malzeme, basınç ve et kalınlığında olması kaynak mükemmeliyeti oluşturur.

a- KAYNAK ISISI: Isıtıcı plaka ısısı
200-220°C arasında olmalıdır.Isılar sürekli ölçülmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

b- ISITMA BASINCI: Isıtma işlemi için boru alın yüzeylerinin çok düşük basınç altında ısıtıcı plakaya dayalı olması gerekir.Isıtma Basıncı P <0,02 N/mm² seviyesinde tutulur.

c- ISITMA ZAMANI: Boru et kalınlığı x 10 sn.

d- DUDAK YÜKSEKLİĞİ: P=0,15 N/mm2 basınçta ısıtıcı plaka ve boru alın yüzeyleri arasındaki yaslanma sonucu oluşan cidar kalınlığına denir.H=0,55 mm +( 0,1 x e) mm olarak hesaplanır.e=Boru et kalınlığı (mm)

e- DEĞİŞTİRME ZAMANI: Isıtma işlemi bitiminde boru alın yüzeylerinin ısıtıcı plakadan uzaklaştırılması süresidir.Bu süre mümkün olduğu sürece kısa tutulmalıdır.Yoksa ısınan boru alın yüzeyleri soğur ve kaynak kalitesi olumsuz etkilenir.Değiştirme işlemi esnasında ısıtılmış boru yüzeyleri kesinlikle kirletilmemeli ve hasar görmemelidir.

f- BİRLEŞTİRME ZAMANI: Değiştirme işlemi bitiminde kaynak yapılacak boru yüzeyleri sıfıra yakın bir zaman içinde birleştirilmelidir.Bu uygulama için gerekli olan birleştirme basıncı P=0,15±0,01 N/mm² olmalıdır.

g- BASINÇ ALTINDA SOĞUMA ZAMANI: Birleştirme basıncı soğuma zamanı altında aynı değerde tutulmalıdır.


ELEKTROFÜZYON KAYNAK METODU

İç yüzeyleri özel rezistans tellerle kaplı olarak imal edilen bağlantı elemanları ile boruları birbirine kaynatansistemdir.Bağlantı elemanlarının üzerindeki soketlere elektrofüzyon makinası ile uygulanan gerilim ile ısınan rezistansların plastik malzemeyi eritmesi ile kaynak işlemi sağlanır.

2.1 ELEKTROFÜZYON KAYNAK İŞLEMİNDE KULLANILAN MAKİNA VE EKİPMANLAR

1- Elektrofüzyon Kaynak ünitesi: Bilgisayar kontrollü olarak üretilmiş makinalardır. Makinanın kontrolleri mikroişlemciler tarafından sağlanmaktadır. Bağlantı elemanlarının kaynak bilgileri barkodlarla veya manuel olarak makinaya girilmektedir.

2- Boru Kazıyıcılar: Boru yüzeylerinde zaman içinde oluşabilecek ve kaynak kabiliyetini olumsuz olarak etkileyen oksit tabakası, yağ, kir ve nem gibi tabakaları kazımak için kullanılan değişik tip ve ebatta ekipmanlardır.

3- Boru Kesme aparatları: Uzun veya düzgün kesilmemiş boruların uçlarını kaynak işlemine uygun olarak kesmeye yarayan aletlerdir.

4- Kelepçe Takımı: Borulardaki ovalliğin giderilmesi ve kaynak esnasında oluşabilecek gerilmeleri önlemek için kullanılır.


2.2 ELEKTROFÜZYON KAYNAK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMİ

Kaynak yapılacak malzemelerin aynı parametrik değerde olmasına dikkat edilmelidir. Bunun dışında kaynak bölgesinin temiz tutulması ve uygun hava koşullarının ( rüzgar, toz, nem, yağ v.s.) sağlanması gerekmektedir.

2.3 ELEKTROFÜZYON KAYNAK İŞLEMİNİN UYGULANMASI

Kaynak işlemine başlamadan önce borunun ağız kısmının kendi ekseni ile dik açı yapıp yapmadığına bakılmalıdır. Eğer değilse boru ağız kısmı kendi ekseni ile dik olacak şekilde kesilmelidir.

 Elektrofüzyon manşon takılacak borunun kaynak olacak yüzeyi işaretlenir. Kaynak boyu genelde manşon boyunun yarısı kadardır. İşaretlenen bu bölüm kazıma aparatı ile yüzeyde oksit tabakası kalmayacak şekilde kazınır.

Kazıma derinliği oksit tabakası veya kire bağlı olarak 0,1-0,7 mm. arasındadır. Yüzeyi kazınmış boruya kesinlikle ellememeli, kirden ve olumsuz hava koşullarından korumalıyız.

Elektrofüzyon manşon boruya geçirilir ve boru ile aynı eksende olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli ise bir kelepçe takımı ile bağlanarak sistem sabitlenir.

Elektrofüzyon kaynak makinası üzerindeki kablolar manşon üzerindeki soketlere takılır. Manşon üzerindeki barkod scanner vasıtasıyla okutularak kaynak değerleri makinaya girilir.

Son bir kontrol yapılarak boru ve manşon konumu gözden geçirilir. Manşon soket uçlarına gerilim uygulanarak kaynak işlemi gerçekleştirilir. Soğuma süresi sonunda kelepçeler sökülür.

Polietilen boru malzeme ile döşenen hatlarda, malzeme kadar işçilik de önemlidir. Bu nedenle polietilen boru sektöründe kaynak işçiliği ehliyetli kişi veya kurumlarca yapılmalı ve denetlenmelidir. Konuyla ilgili eğitimler verilmeli, gelişmesini henüz tamamlamamış olan polietilen boru sektörünün önü yanlış veya kötü işçilik gibi nedenlerle kesilmemelidir.

 

Koruge Boru

Koruge Boru Kullanım Yerleri ve Temel Özellikleri

Kanalizasyon sistemlerinde kullanılan boru malzemelerinin aşınmaması ve kimyasallara karşı dayanıklı olması istenir. Gerek atık su içinde gerekse toprak içinde bulunan agresif kimyasallar mevcut kanalizasyon şebekelerinde boru malzemesine hasarlar vermiştir. Polietilen hammaddesi korozyona karşı dayanıklı bir malzeme olduğundan uzun ömürlü kanalizasyon sistemleri için ideal boru malzemesidir. Kimyasalların depolanması ve transferinde de kullanılabilir. 

Masspipe Koruge Boru Kullanım Avanjları

Teleskobik istifleme ile stoklamada ve taşımada kolaylık Koruge borular çok hafiftir ve aynı zamanda darbelere karşı mukavemetlidir. Nakliye ve stoklama esnasında herhangi bir fire söz konusu değildir. Hafif olduğu için kolaylıkla iç içe konularak stoklama ya da nakliye yapılabilmektedir. Boruların stok sahası borulara zarar verebilecek sivri uçlu kaya ve taş parçalarından arındırılmış olmalı ve istif yüksekliği 2,5 mt yi geçmemelidir. İstifleme esnasında çap deformasyonu % 2′ yi geçmemelidir. Contalar güneş ışınlarından korunarak stoklanmalıdır.

Kolay birleştirme metotları

Koruge borular muflu contalı ya da manşon contalı olarak birleştirilirler. Her türlü şantiye ortamında kolaylıkla baş bağlama yapılabilmektedir. Şantiyede her türlü yatay-dikey taşımada hafif olması sebebiyle iş makinası ihtiyacı minimumdur.

Döşeme Kolaylığı

Koruge boru hafif olduğundan döşeme esnasında ağır ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz. Kolay birleştirme metotları sayesinde diğer boru malzemelerine göre döşeme hızı daha fazladır. Özellikle şehir içi şantiyelerde ve inşaat sezonunun kısa olduğu bölgelerde kullanılan boru malzemesidir.

Sızdırmazlık

Muflu contalı ve manşon contalı birleştirme metodu uygulanan sistemlerde 0,5 bar basınca kadar sızdırmazlık sağlanır. Bu sayede kanalizasyon atıkları yeraltı sularına sirayet etmez ve bu sayede çevremiz korunmuş olur. Ayrıca zemin suyu yüksek yerlerde kanalizasyon sistemine dışardan su girişi de önlenmiş olur. Bu da hattın aşırı dolmasını ve taşmasını engeller. Birleştirme için kullanılan contalar TS EN 681 ‘e uygundur.

Tamir ve Bakım Kolaylığı

Koruge borunun iç yüzeyi açık renkli olarak imal edilmesi, istendiğinde kanalizasyon şebekesi içine kamera ile kontrol yapılabilmesine olanak sağlar.

Uzun Ömür

Koruge boruların dizayn ömrü minimum 50 yıldır. Bu sebeple işletme ve bakım maliyet minimumdur. Akış yüzeyinin pürüzsüz olması Koruge borular diğer boru malzemelerine göre hidrolik pürüzlülüğü çok düşük olduğu için kanalizasyon sisteminde çap optimizasyonuna gidilerek bir düşük çap seçilip kullanılabilmektedir. Böylece beton boruya göre şantiye de döşeme proje maliyeti düşürülebilmektedir. Ayrıca yüzeyin pürüzsüz olması sistemdeki katı partiküllerin boru iç yüzeyine yapışmasına engel olur ve zamanla oluşabilecek kesit daralması engellenmiş olur.

Esnektir

Koruge borular esnek olduğundan yer hareketlerine karşı uyum sağlar, Zemin çakıllı olsa bile aşırı yükte o bölgeden içeri doğru esneyerek kırılmayı önle, deforme olmaz. Depremdeki sarsıntılardan etkilenerek kırılarak devre dışı kalmaz. İstenilen boyda üretebilme esnasında kırılma ve zayiatlar sıfırdır. Muflu borular standart 6 mt’lik boylar halinde üretilmektedir. Mufsuz borular ise müşteri talebine göre istenilen boyda üretilebilmektedir. Her türlü bağlantı parçası, özel ürünün proje için üretilebilmesine imkan tanır 

Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan cazibeli (serbest) bir akış söz konusudur. Fakat yer altına döşendikleri için dış yüklere maruz kalırlar. Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır. Koruge borular ise bu tür yüklere dayanaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altına yapılan boru uygulamalarında uyulması gereken bazı döşeme kuralları söz konusudur. Koruge boru ve ek parçalarının uzun yıllar sorunsuzca hizmet verebilmesi için kanal kazılarak yapılan toprak altı uygulamalarında; kanal doldurulurken boruların etrafında zayıf bölge kalmaması için katman katman sıkıştırma yapılmalıdır. Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile doldurulması çok önemlidir. Dolgu işlemi şartnameye uygun şekilde iyice sıkıştırılarak yapıldığı takdirde, boruya gelen trafik ve toprak yükü kısmen dolguya aktarılacağından boru ömrü boyunca görevini sorunsuzca yerine getirir. Sıkıştırma iyi yapılmadığı takdirde oluşacak boşluklardan dolayı, boru maruz kaldığı yükü, üstündeki diğer kuvvetlere aktaramayacağı için çökme riski oluşur. 

Döşeme Prosedürü

Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan cazibeli (serbest) bir akış söz konusudur. Fakat yer altına döşendikleri için dış yüklere maruz kalırlar. Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır. Koruge borular ise bu tür yüklere dayanaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altına yapılan boru uygulamalarında uyulması gereken bazı döşeme kuralları söz konusudur. Koruge boru ve ek parçalarının uzun yıllar sorunsuzca hizmet verebilmesi için kanal kazılarak yapılan toprak altı uygulamalarında; kanal doldurulurken boruların etrafında zayıf bölge kalmaması için katman katman sıkıştırma yapılmalıdır. Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile doldurulması çok önemlidir. Dolgu işlemi şartnameye uygun şekilde iyice sıkıştırılarak yapıldığı takdirde, boruya gelen trafik ve toprak yükü kısmen dolguya aktarılacağından boru ömrü boyunca görevini sorunsuzca yerine getirir. Sıkıştırma iyi yapılmadığı takdirde oluşacak boşluklardan dolayı, boru maruz kaldığı yükü, üstündeki diğer kuvvetlere aktaramayacağı için çökme riski oluşur.